Saltar al contenido principal
canalsolidario.org | hacesfalta.org | solucionesong.org | voluntariadocorporativo.org | Microdonaciones

Presentació Campanya Mans Unides 2014

Contenido

Hola:<br />
Mans Unides presenta la <strong><a href=“http://mansunides.org/ca/campana/campanya-mans-unides-2014” target=”_blank”>Campanya 2014</a></strong> amb el lema <strong>“Un m&oacute;n nou, projecte com&uacute;”</strong>. Les activitats de presentaci&oacute; de la Campanya comencen el 27 de gener. Altres hites de la presentaci&oacute; de la Campanya s&oacute;n el divendres 7 de febrer, D&iacute;a del<strong> Dejuni Voluntari</strong>, i el diumenge 9 de febrer, Dia de la <strong>Campanya contra la Fam</strong>, quan es fa una col&middot;lecta a totes les parr&ograve;quies per finan&ccedil;ar projectes de desenvolupament de Mans Unides a &Agrave;frica, &Agrave;sia i Am&egrave;rica Llatina.<br />
Envio <strong><a href=“http://mansunides.org/docs/campanya-2014/campanya-mans-unides-2014-odm-8.pdf” target=”_blank”>documentaci&oacute; sobre la campanya de Mans Unides 2014</a></strong>, que es centra en sensibilitzar sobre el 8&egrave; Objectiu del Mil&middot;lenni (Fomentar una alian&ccedil;a mundial per al desenvolupament) i una <strong><a href=“http://mansunides.org/docs/campanya-2014/analisis-critico-odm-8.pdf” target=”_blank”>an&agrave;lisi cr&iacute;tica de l’ODM 8</a></strong> de Jos&eacute; Avil&eacute;s, un soci local de Mans Unides a Chiapas (M&egrave;xic). Tamb&eacute; t’envio <strong>informaci&oacute; sobre els dos testimonis del Sud</strong> que venen a Barcelona per donar suport a la presentaci&oacute; de la Campanya.<br />
<strong>Del 29 de gener al 2 de febrer</strong> ser&agrave; a Barcelona <strong><a href=“http://mansunides.org/docs/campanya-2014/cartell-xerrada-testimoni-congo-gabon.pdf” target=”_blank”>Maria-N&uacute;ria Sol&agrave; Franquesa</a></strong>, una missionera que ajuda els m&eacute;s desfavorits a l’&Agrave;frica des de fa 24 anys. Est&agrave; treballant a un <strong>barri marginal de Kinshasa, la capital de la Rep&uacute;blica Democr&agrave;tica del Congo</strong>, des de l’any 2000. Abans havia estat a <strong>Gabon</strong>, on va estar treballant des del 1989 fins l’any 2.000.<strong> Est&agrave; disponible per entrevistes</strong> i far&agrave; una <strong><a href=“http://mansunides.org/docs/campanya-2014/cartell-xerrada-testimoni-congo-gabon.pdf” target=”_blank”>xerrada</a></strong> a la seu de Mans Unides el 29 de gener a les 11:30 hores.<br />
<strong>Del 3 al 6 de febrer</strong> ser&agrave; a Barcelona <strong><a href=“http://mansunides.org/docs/campanya-2014/documentacio-testimoni-campanya-brasil-angola-haiti.pdf” target=”_blank”>Ana Montserrat</a></strong>, una missionera que va comen&ccedil;ar a voltar pel m&oacute;n anant a un camp de refugiats durant la guerra de B&ograve;snia el 1994. Despr&eacute;s va treballar al <strong>Brasil</strong> en projectes de lluita contra el <strong>treball esclau</strong>, recol&ccedil;ats per Mans Unides, i a <strong>Angola</strong>. Va estar a <strong>Hait&iacute;</strong> durant el <strong>terratr&egrave;mol</strong> del 2010, ara fa 4 anys, i va estar implicada en l’emerg&egrave;ncia durant els primers mesos, els m&eacute;s durs. Despr&eacute;s va tornar a Espanya, a Pamplona, on est&agrave; treballant en el <strong>suport a col&middot;lectius marginats de gitanos i immigrants</strong>. <strong>Est&agrave; disponible per entrevistes</strong> i far&agrave; una <strong><a href=“http://mansunides.org/docs/campanya-2014/cartell-xerrada-testimoni-brasil-angola-haiti.pdf”>xerrada</a></strong> a la seu de Mans Unides el 3 de febrer a les 11:30 hores<br />
En el marc dels actes de presentaci&oacute; de la Campanya, l<strong>‘1 de febrer</strong> es celebrar&agrave; un magn&iacute;fic<strong> <a href=“http://mansunides.org/ca/gospel-viu-barcelona” target=”_blank”>concert de Gospel Viu a la Bas&iacute;lica de Santa Maria del Pi</a></strong>, en col&middot;laboraci&oacute; amb l’Associaci&oacute; de Voluntaris de La Caixa i Wassu UAB.<br />
<strong>M&eacute;s informaci&oacute;, fotos i entrevistes:</strong><br />
Daniel Ortiz<br />
Cap de Comunicaci&oacute;<br />
93 487 78 78<br />
dortiz@mansunides.org<br /><br /><a href=“http://mansunides.org/” target=”_blank”><img src=“http://www.marketingdeexperiencias.com/mansunides/admin/temp/user/2/LgMUcrta.jpg” width=“198” height=“45” alt=“LgMUcrta.jpg” title=“LgMUcrta.jpg” />&nbsp;<br /><br /></a>

Imágenes foto y/o vídeo disponibles en:

http://www.youtube.com/watch?v=iRC7qeBiGwo

Última modificación

27/01/14 13:30

Organización

Manos Unidas

Barcelona

Datos persona de contacto

Daniel Ortiz EspinosaTeléfono: 93 487 78 78dortiz@mansunides.org

Canalsolidario.org :: Tú cuentas para cambiar el mundo. Un proyecto de Fundación Hazloposible